Zmírňování regionálních disparit prostředníctvím rozvoje cestovního ruchu – Franke Antonín a kol.


312 Kč

Ve slevě tento kus Zmírňování regionálních disparit prostředníctvím rozvoje cestovního ruchu - Franke Antonín a kol. originál od značky Wolters Kluwer ČR, a.s. jednoduše naleznete zde opravdu výhodně! Ceny od 312 Kč

Popis produktu

Z hlediska využívání cestovního ruchu jako jednoho z prostředků sloužících ke zmírňování lokálních a regionálních disparit akcentují autoři potřebu rozvoje udržitelného cestovního ruchu v příslušné destinaci. Z manažerského pohledu mají pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci zásadní význam vlastní schopnosti destinace rozvíjet a přizpůsobovat své zdroje, management na úrovni destinace (organizace destinačního managementu) a koordinace napojení na sousední, resp. další destinace cestovního ruchu s akcentem na výměnu zkušeností a na vytváření společných produktů cestovního ruchu.. NOVINKA.