Živnostenský zákon – Petr Kameník a kol. – 16×24


790 Kč

Žádaný kus Živnostenský zákon - Petr Kameník a kol. - 16x24 značky Wolters Kluwer ČR, a.s. jednoduše seženete zde v akci. Nyní lze objednat jen za 790 Kč

Popis produktu

Zákon o živnostenských úřadech, Komentář. Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských úřadech a nastiňuje vzájemnou provázanost těchto dvou předpisů. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých dlouholetých zkušeností z odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.   S ohledem na velkou rozšířenost podnikání v režimu živnostenského zákona může tato publikace sloužit nejen pracovníkům živnostenských úřadů jako nesmírně užitečné vodítko při jejich práci, ale i širší odborné a podnikatelské veřejnosti, která je nucena zabývat se otázkami, o kterých je pojednáváno v tomto komentáři, v souvislosti se svou činností prakticky neustále.. NOVINKA.