Zeměpis 6. r. ZŠ 2. díl – učebnice – Přírodní obraz Země s souladu s RVP ZV, – Hübelová D., Novák S., Weinhfer M. – A4, sešitová


92 Kč

Nejprodávanější výrobek Zeměpis 6. r. ZŠ 2. díl - učebnice - Přírodní obraz Země s souladu s RVP ZV, - Hübelová D., Novák S., Weinhfer M. - A4, sešitová od top výrobce NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. snadno získáte na našich stránkách téměř zdarma. Nabídka již od 92 Kč

Popis produktu

Navazuje na 1. díl. Přináší učivo o přírodním prostředí povrchu Země, rozšíření života na Zemi a vlivu člověka na životní prostředí. Jsou zde probírána témata litosféra, atmosféra, hydrosféra,pedosféra a biosféra.. * nejrozsáhlejší ekonomický překladový slovník na českém trhu
* 140 000 hesel a příkladových vazeb
* aktuální slovní zásoba, která reflektuje všechny legislativní změny související především se vstupem naší země do EU, rozvoj v oblasti informačních technologií a telekomunikací atd.
* terminologie a frazeologie z oblasti ekonomie, mezinárodního a vnitřního obchodu, obchodní korespondence, bankovnictví, burzovního obchodu, pojišťovnictví, marketingu a reklamy, práva, správy a řízení podniku, personalistiky, účetnictví, daní, skladového hospodářství, obalové techniky, informačních technologií, telekomunikací, dopravy, celnictví, ekologie a příbuzných oborů
* velký důraz kladen na složku kolokační, tzn. na typická slovní spojení, s nimiž se uživatel angličtiny v praxi velice často setkává
* usnadní práci při překladech odborných textů či obchodní korespondence, při komunikaci v obchodních situacích (během jednání, na veletrzích, při prezentacích či tlumočení)
* gramatické, oborové, stylistické a geografické informace, které pomohou uživateli zorientovat se, kde a jak se daný výraz používá
* velmi užitečná rozsáhlá příloha – přehledy z hospodářství anglicky mluvících zemí i z hospodářství České republiky (geopolitické údaje, právní formy podnikání, druhy daní a pojištění, účetnictví, vzdělávací systém), přehledy států světa a jejich měn, národních a nadnárodních domén, Mezinárodní dodací doložky Incoterms 2000, vzory obchodní korespondence (dopisy a e-maily), právní formy smluv, taktéž běžná komunikace ve firemní praxi, včetně frází při hledání pracovního místa a frází užívaných v obchodním styku, běžných obratů při telefonování, prezentacích, praktické informace o psaní a čtení čísel, časových údajů, použití tabulek či grafů
* určen především pro podnikatele, manažery firem, ekonomy, právníky, zaměstnance bank, burzovní makléře, pracovníky obchodních a účetních oddělení firem, úředníky, auditory, překladatele a tlumočníky, učitele a studenty ekonomických oborů či vědecké pracovníky
* slovník lze účinně využít jako doplněk k učebnicím obchodní angličtiny
.. NOVINKA.

Další produkty z kategorie Zeměpis